Misijná nedeľa – Všetci sme rodina

Všetci sme rodina!

Tak znelo heslo Misijnej nedele 2016 v saleziánskom oratku v Michalovciach. 23.11. už ako každoročne nadišiel čas spomenúť si na ľudí, ktorí sa rozhodli zanechať pohodlie a išli pomáhať tým menej šťastným ľuďom, ktorí žijú v strašných podmienkach – v chudobe na tele aj na duchu. Sú to misionári, ktorí sa rozhodli cestovať či už na koniec sveta, alebo len tu, na Luník IX či do Bardejova na Poštárku, aby šírili Božie svetlo a rozdávali Jeho lásku. Po každej z doobedňajších sv. omší mali všetci veriaci v našej farnosti možnosť zakúpiť si niečo na misijnom jarmoku, z ktorého všetok zárobok putoval priamo do rúk otcovi Petrovi Vargovi, SDB, ktorý momentálne pôsobí v stredisku v Bardejovskej osade Poštárka, aby pomocou týchto financií zveľaďoval efektívnosť tejto ich misie.
Po obede ako tradične nasledovalo špeciálne oratko s misijnou tematikou. Deti mohli vďaka stanovištiam navštíviť misijné oblasti ako je Ukrajina, Angola, Južný Sudán, Keňa, Peru, Azerbajdžan, Jakutsko, Kazachstan, ale aj naše slovenské osady Luník IX a Poštárka, dozvedieť sa niečo o ich fungovaní a kultúre a plniť exotické úlohy.
Pred vyhodnotením nás ešte navštívila sestra Mária Assunty, FMA z Japonska, ktorá sa deťom prihovorila a povzbudila nie len ich, ale aj mladých animátorov a rodičov, aby sa nebáli ísť na misie, či už doma, alebo v zahraničí. Aby sa odvážili šíriť Božiu lásku a byť citlivý na potreby iných. Po nej mal slovo Peťo Varga, SDB, ktorý nám opísal jeho fungovanie na Poštárke so všetkými jeho slasťami aj strasťami. Spoločne sme do mapy sveta dolepili chýbajúce svetadiely a opäť si zopakovali hlavnú myšlienku: či sme chudobní alebo bohatí, máme vzdelanie alebo nie, máme jedlo a čistú vodu alebo máme kartónový dom a ledva peniaze na ryžu, VŠETCI SME RODINA a máme si vzájomne pomáhať a modliť sa za seba. Neskôr od nich každý malý misionár získal medailu v podobe lízanky, džús a iné drobnosti, za ich šikovnosť na stanovištiach.