Silvester 2018

SILVESTER 2018 – Holiness for you, too

 

Rozlúčka s rokom v našom saleziánskom stredisku už tradične nesmie chýbať. Silvestrovský program pre mladých sa odštartoval rozdaním sedmových kariet s menami účastníkov a podľa farby kariet sa následne rozdelili na dva tímy. Čierni sa premenovali na tím „Iba Peter“ a červení zostali verní svojej farbe.

 

Celý večer sa niesol v duchu duelov týchto tímov, ktorých cieľom bolo získať kocky s písmenkami, ktoré v závere vytvorili odkaz. Tímy súťažili v klasických hrách, ktoré môžeme poznať aj z táborov, ako napríklad pomenovať protivníka na druhej strane plachty po jej páde. Súťaže ako odhaľovanie „vraha“, sfúkavanie pyramídy postavenej z pohárov balónom alebo presúvanie pomarančov bez pomoci rúk sa striedali s vtipnými videami „koledníkov zo Slafkova“ alebo najvtipnejšími reklamami. Celý večer však nebol iba o zabávaní sa. Jednou z úloh bolo napísať názvy troch kníh, ktoré by sme odporučili druhým prečítať si v novom roku. Po tejto úlohe nasledovalo motivačné video. Chvíľka vážnosti bola vystriedaná hrou na pozornosť, v ktorej si mali tímy pozorne všímať detaily vo videu, keďže kľúčom k úspechu bola odpoveď na 10 otázok. Následne si zahrali hru zvieratká, zabávali na sa grimasách, súťažili v rozosmievaní tvárou v tvár a smiali sa od ucha k uchu až kým nevylúštili záverečnú osemsmerovku, po ktorej získali posledné kocky s písmenkami.

 

Na záver ostávalo už iba vyskladať vetu v angličtine zo získaných písmen, ktorá znela: „Holiness for you, too.“ Táto veta je takzvanou strennou – heslom saleziánskej rodiny na rok 2019 – Svätosť je aj pre teba. Po skončení tejto časti večera sa všetci presunuli do kostola na adoráciu, v ktorej ďakovali za uplynulý rok. Po programe ostala ešte mála skupina ľudí, ktorý si v komornej atmosfére zahrali obľúbenú hru aktivity.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pre nás pripravili chutné pohostenie a spríjemnili Silvester týmto programom i svojou prítomnosťou. V Novom roku Vám prajeme plnosť zdravia, radosti a lásky!

Kristína Jakubů